Kobaltblauw pastel
De foto toont een jonge pastel met kobalt blauwe stuit, net voor het uitvliegen
Op deze foto is het jong twee maanden oud. Het contrast tussen de kobalt stuit en de zachtgele vleugels is goed te zien
Deze foto toont een kobaltblauwe pastel. Het vleugeldek is hier aanzienlijk donkerder van kleur dan bij de kobalt stuit
Bovenstaande foto en de volgende foto laten heel duidelijk de verschillen zien. Het jong met de kobaltblauwe stuit is tevens licht blauw geworden op de onder- en bovenrug. Het lukte niet om ook dit in beeld te brengen. Maar vergeljking van beide jongen in het nestmandje brengt dit wel in beeld.
De kobalt kleur in de groenblauwe en blauwe reeks en de geelpastel reeks geeft bijzondere mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van de blauwseries van de Bourke's parkiet.
Copyright 2006 Bob Fregeres

9/24/06

index menu