Bourke-parkiet

(Neopsephotus)

menu en site navigatie

I. Bourke's parkiet

Info wildkleur

Om de Bourke's parkiet te leren kennen moeten we de specifieke kenmerken van deze vogelsoort leren kennen. De Bourke behoort niet tot de Neophema, hoewel hij daar vaak toe wordt gerekend, maar is een aparte soort zoals praktijk en onderzoek hebben bewezen.

Het verenpak van de wildkleur en het bezit van veerstructuur en pigmenten wordt uitvoerig beschreven.

Om mutaties te leren begrijpen is het zinvol iets te weten over de productie van de pigmenten en structuur. Door genetische verandering wordt het productie proces beïinvloed. Dit brengt de kleurverandering tot stand.

In de checklists worden informatie en tips gegeven voor een goede verzorging en een goed kweekresultaat.

Uitgangspunten website

  • wildkleur als uitgangspunt voor mutatiekweek
  • gebruik van duidelijke termen
  • gewone en wetenschappelijke namen
  • nieuwe methode van ontwikkeling van wetenschappelijke namen
  • classificatie van variëteiten en mutatiefactoren
  • classificatie model
  • allerlei praktische hulpmiddelen

De Bourke als aparte vogelsoort

Het verenpak van de Bourke

Checklists over management

IV Communicatie

V Links

VI Kleuranalyse van veren en variëteiten

II. Info mutatie

Deze info geeft een overzicht van de belangrijkste kleurvariëteiten van de Bourke's parkiet. Ze zijn genummerd zodat ze ook terug te vinden zijn in het overzicht.

Kleurvariëteiten

Broedresultaten

Sinds de start van deze website fotografeer ik ook enkele van de jongen, die ik kweekte. Hierbij geef ik slechts een korte beschrijving.

Allerlei

III. Genetica in praktijk en theorie

Kruistabellen

Kruistabellen zijn een praktisch hulpmiddel voor de samenstelling van paren. De meeste overzichten geven een percentage aan voor mogelijke uitkomsten van paringen. Maar dit is statistiek, gebaseerd op 100 paringen. In de practijk kunnen we veel meer met kruistabellen omdat ook hieruit blijkt welke paringen de beste zijn als men bepaalde kweekdoelen wil bereiken

Case studies

Een verslag uit de praktijk van de ontwikkeling van een mutatie kan zeer waardevol zijn voor de kwekers, die later met de mutatie aan de slag gaan. Juist in de eerste generaties komen onverwachte dingen voor. Ieder wordt dan ook aangeraden juist over die eerste periode verslag te doen.

Achtergrond kennis van de erfelijksheidsleer

Kweek van mutaties kan in feite niet zonder enkele begrippen uit de erfelijkheidsleer. Dit onderdeel is erg beperkt gehouden en zo helder mogelijk weergegeven. Tevens is gepoogd direct aan te sluiten bij de kweekpraktijk zoals gebruik van een indelingssysteem, vergelijking van variëteiten, enz.

Classificatie van kleurvariëteiten en mutatiefactoren

Om een overzicht te krijgen over de verschillende variëeiten van de Bourke's parkiet is het erg zinvol gebruik te maken van een indelingssysteem van mutaties en mutatiefactoren.

Om een indeling mogelijk te maken zijn namen nodig. Ik maak verschil tussen de kleurvariëteit en mutatiefactor. Voor de variëteit gebruik ik de gewone namen in onze moedertaal, zoals in Nederland gebruikelijk. Hoe een naam tot stand komt in de praktijk beschreef ik in de casestudie van de opaline. Dit is een voorbeeld uit de praktijk

Naamgeving

Voor de mutatiefactoren maak ik gebruik van het onderzoek naar de oorzaken.

November 2009,

Nieuw is een collage van enkele recente variëteiten. De foto's werden gemaakt door een van de bezoekers, de vogelliefhebber Hans van de Mars. De selectie is vrij willekeurig van samenstelling maar sluit goed aan bij de pagina over violet kleuranalyse. Met dank aan Hans!

Copyright 2009 Bob Fregeres

E-mail: fregeres@telfort.nl

index menu

19-11-2009