identiteit

Beschrijving

Ik geef U de vertaling van de nauwkeurige beschrijving van de volwassen Bourke's man, door Joseph Forshaw, auteur van het standaardwerk: “Australian Parrots”,1972, pg. 243. Hij geeft een uitvoerige beschrijving van een Australische wildkleur Bourke. De namen van de veervelden, die in de beschrijving worden gebruikt vindt U terug onder aan de pagina, met een foto van een Bourke's pop. Nieuwe kleur variëteiten komen niet uit de lucht vallen. Ze hangen nauw samen met het bezit aan kleur elementen van de wildkleur. Een beschrijving is erg nuttig omdat de wildkleur het startpunt vormt voor elke kweker van kleur variëteiten. Als men niet bekend is met de kleur variëteiten raad ik aan de foto's te bekijken van de kleur variëteiten of het lezen van mijn commentaar bij de beschrijving van Forshaw uit te stellen.


Quote: “Voorhoofd en lijn boven de ogen zijn blauw, kruin en nek zijn bruin, heel licht doorspekt met donker rose, het ooggebied is vuil wit, de wangen zijn dof bruin, doorspekt met as grijs.

De uitbreiding van de blauwstructuur op de kop (soms geheel blauw) bij de blauwe opaline (B-5), is misschien ontwikkeld als uitbreiding van de blauwe voorhoofdsband en de blauwe lijn boven het oog. De kruin en de nek hebben een donker rose kleur. Bij de geelpastel (Y-3) en de lutino (Y-4) kleur variëteit zien we dat de de kruin en de nek een heleboel rood pigment bezitten. Er is een scherpe begrenzing tussen de rose nek en de gele rug. Bij de wildkleur zien we een vuil wit ooggebied en as grijze wangen. Bij de geel pastel en de lutino zijn er vogels met een witte kop. Soms wordt deze variatie witkop (white face) genoemd door kwekers.

Quote: “De rug en de vleugels zijn aarde bruin” Deze donkerbruine kleur is het gevolg van een buitengewoon grote hoeveelheid eumelanine pigment. Als deze bruine kleur is opgebleekt of gedeeltelijk verdwenen, zien we dat dit bruin pigment diverse kleuren heeft overdekt, rood en geel en zelfs blauw op de stuit.

Quote: “ De veren van de keel en de borst zijn bruinachtig, omzoomd met rose, de buik is rose, in het centrum wat helderder rose." Dit betekent dat de Bourke's veel rood pigment bezit op de keel, de borst en vooral op de buik. Dit rode pigment zien we in alle mutaties waarbij het eumelanine is verminderd. De licht bruine cinnamon, de geel pastel, de rose opaline, de lutino en de rubino hebben deze rose of rode buik. Er zijn acht eumelanine mutaties. Hierbij varieert de voorzijde van licht rose tot donker rose of rood. De namen van de Bourke's kleur variëteiten verwijzen meestal naar de rug zijde. De eerste uitzondering komt bij de blauw mutatie. In mijn stam bevinden zich vogels met een wit, grijs of blauw front.

Quote: “ onderstaart dekveren, gebied rond de cloaca, de heupen, de flanken en zijkant van de staartdekveren zijn bleekblauw.” Bij de blauwstuit en de blauw opaline Bourke wordt dit gebied hemelsblauw of cobalt blauw.

Quote: “ stuit en bovenstaart dekveren zijn donker aardebruin” De bruine eumelanine wordt gevonden in de baarden maar ook in de baardjes van de veren. Dit overdekt de psittacine pigmenten. Als de melanine vermindert zien we welke kleuren eronder schuil gaat In de geel pastel zien we geel pigment. In de rose opaline zien we rood pigment. In de blauwe opaline zien we een blauwe stuit en staart dekveren. Beckmann maakte dwars doorsneden van de baarden en bestudeerde ze onder de elektronen microscoop. Hij vond zowel melanine rond de middel cellen als in de cortex.

Quote:“ middel- en bovenvleugel dekveren zijn donker aarde bruin omzoomd met geelachtig wit". Deze zoompjes zijn erg belangrijk om te bepalen welk kleur pigment verborgen is onder het eumelanine in de vleugels en de rugzijde. Als ze wit zijn bevindt er zich geen kleur pigment in dit gebied. Als ze geel zijn heeft het gele pigment zich uitgebreid tot de rug en vleugel maar verborgen onder het eumelanine. Als ze blauw zijn heeft er een verandering plaats gevonden van de micro structuur van de veer. De originele wildkleur had geen pigmenten in dit gebied behalve het bruine pigment. Er waren geen veren met blauwstructuur in dit gebied.

Quote: “Onder vleugel dekveertjes en de vleugelbocht zijn bleekblauw. ” Hierdoor weten we dat dit veren zijn met blauwstructuur. Als het eumelanine is verdwenen bijv, bij de lutino is dit gebied niet wit maar zilver wit“

Quote:" Secundaire vleugelveren en de buitenvlag van de primaire vleugelveren zijn violet blauw”. Een van de verschillen tussen man en pop is het soort blauw in deze gebieden. Het blauw van de man is violet (Forshaw) of ultramarein blauw (Beckmann), het blauw van de pop is hemelsblauw. Bij de lutino en de rubino is dit gebied zilver wit omdat het eumelanine is verdwenen. Bij de opaline zien we een witte driehoek. Dit komt door uitbreiding van de witte ondervleugelstreep, vanaf de vleugelpen tot halverwege de veer is de buitenvlag wit.

Quote: “ Centrale vier staartveren zijn zwartachtig bruin, de buitenste staartveren zijn blauw gezoomd met een witte tip". De twee middelste staartveren zijn erg belangrijk voor de mutatie kweker. Bij de verschillende kleur variëteiten zijn ze verschillend gekleurd. Wit, geel, rood blauw en groen zijn de verschillende mogelijkheden

Quote: “Snavel is grijsachtig hoornkleurig, de iris is bruin, de poten zijn grijsachtig bruin". De snavel van de Bourke met een donker factor is zwart. In de nagels van de lutino zien we de rode bloed ader. Ook de kleur van de poten is afhankelijk van de mutatie factoren van het eumelanine.


overzicht van de diverse veervelden

Conclusie: De Bourke heeft een dof aardebruin verenpak. Maar bij beter bekijken is er veel meer te zien en te waarderen. Het bruine eumelanine pigment overheerst het verenpak, maar de kleine kleur accenten zijn erg interessant. De kleuren zijn bleek door de vermenging van het bruine pigment, daarom werd rood rose, blauw bleekblauw en geel bruingeel. Het volledig spectrum aan kleuren komt slechts te voorschijn als het eumelanine vermindert of uiteindelijk geheel verdwijnt. En dan is het verrassend wat er onder dit camouflage pak van de Bourke te voorschijn komt.

index keuze menu

Copyright 2003 © Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl

29-11-2003