Classificatie

Tabel I

Classificatie van kleurvariëteiten van de Bourke's parkiet Eumelanine, geen uitbreiding van rood en geel psittacine

Rood pigment uitbreiding

vererving intermediair

Geel pigment uitbreiding

vererving intermediair

Blauw structuur uitbreiding

vererving recessief

Geel pigment en blauw structuur uitbreiding

Donker structuur verandering

vererving dominant

Violet structuur en donker factor

vererving co- dominant

Functie verandering van melanine prod. (M) factoren Kenmerken van het verenpak Wit/bruin serie (W) Rood serie (R) Geel serie (Y) Blauw serie (B) Groen serie (G) Donker serie (D) Violet serie (V)
00 Normaal Aardebruin verenpak Wit gezoomde dekveertjes Rood gezoomde dekveertjes Geel gezoomde dekveertjes Blauw gezoomde dekveertjes Groen gezoomde dekveertjes S-s fact. wildkleur S-f fact. wildkleur
01 M-o factor Incomplete oxidatie. Reductie van korrels 50% Vererving gesl.geb. Gehele verenpak licht bruin, ogen donker rood licht cinnamon

W-1

. . . . . .
02 M-f factor Reductie van de hoeveelheid in de baarden 75% baardjes 50%. Vererving recessief Opbleking van het gehele verenpak en rode ogen

fallow

W-2

. . . . . .
03 M-r factor Reductie van de hoeveelheid korrels 100% in de baarden 50%, in de baardjes Vererving recessief Opbleking van het gehele verenpak Psittacine pigmenten meer zichtbaar. bruin pastel

W-3

rood pastel

R-3

geel pastel

Y-3

blauw pastel

B-3

. donker pastel

DY-3

violet pastel

VY-3

04 M-t+ factor Tysosinase positief. Misvormde en te kleine eumelanine korrels. Vererving gesl.gebonden

04 M-t- Tyrosinase negatief. Geen kleuring van melanine korrels verervingrecessief

Witte vleugel- veren en staart, psittacine pigmenten volledig zichtbaar. Melanine geen effect op de veerkleur

idem.

. rubino

R-4

lutino

Y-4

. . . .
05 M-di factor Distributie patroon van melanine pigment gewijzigd. Vererving geslachts geb. Typerend melanine patroon, reductie in bepaalde veervelden witte opaline

W-5

rode opaline rose opaline

R-5

gele opaline

Y-5

blauwe opaline

B-5

groene opaline

G-5

donker groene opaline

DG-5

Cobalt opaline

DB-5

.
06 M-p pigment productie cellen gaan stuk. Vererving recessief Veren missen het eumelanine behalve in de donkere veertop. Veel variatie, ook veren met beperkt verlies . abrikoos gezoomd

R-6

geel gezoomd

Y-6

. . . .
07 M-g Tekort aan kiem cellen. Sommige veren krijgen geen melanine Vererving recessief Bont verenpak wit bont

W-7

rood bont

R-7

geel bont

Y-7

. . . .
08 Nigrisme Vermeerdering hoeveelheid eumelanine Vererving recessief Zeer donker verenpak, melanistisch. Overdekking psittacine pigmenten

. . . . .

.

Nieuwe mutatie factoren . . . . . . . .

Tabel II

Combinatie van kleur variëteiten van de Bourke Eumelanine, geen uitbreiding psittacine Rood, pigment uitbreiding Geel, pigment uitbreiding Blauw, structuur uitbreiding Groen uitbreiding geel pigment en blauw structuur Donker structuur verandering Violet structuur
M-factoren Effecten in het verenpak Wit/bruin serie Rood serie Geel serie Blauw serie Groen serie Donker serie Violet serie
M 51 d en o factor (veranderd distri-butie patroon en geringere oxidatie) licht rose egaal gekleurd verenpak . rose opaline-cinnamon

R-51

. . . . .
M-52 d en f factor (veranderd distributie patroon en reductie ) licht rose egaal gekleurd verenpak . rose opaline-fallow

R-52

. . . . .
M-53 d en r factor (veranderd distributie patroon en reductie van hoeveelheid melanine) licht verenpak met donkerder vleugels witte opaline-pastel

W-53

rose opaline-pastel

R-53

gele opaline-pastel

Y-53

blauwe opaline-pastel

B-53

groene opaline-pastel

G-53

. .
M-42 t+ en f factor (volledige reductie van melanine) geel met witte slagpennen en staart . .

lutino-fallow

Y-42

. . . .
M-63 p en r factor (onderbreking van de productie en reductie van hoeveelheid melanine) veren met lichtbruine veertoppen . . geel gezoomd-pastel

Y-63

. . . .
M-65 p en d factor (veranderd distribu-tie patroon en onderbreking van de productie) veren met licht bruine veertoppen . abrikoos gezoomd-opaline

R-65

. . . . .
M-123 o, f en r factoren ( sterke reductie en lichtere korrels) licht verenpak, geen ino! . . cinnamon-fallow-pastel

Y-123

. . . .
Nieuwe combinaties . . . . . . . .

De classificatie is uitgebreid per 10 -3-2005. Nieuwe kleurvarieteiten zoals donker groen, cobalt blauw en violet factorig. Tevens zijn enkele afkortingen gewijzigd. Zie de classificatie van M-, P- en S mutatiefactoren.

index menu class. M-factoren class. P- en S-factoren

Copyright 2003 Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl

10-03-2005