Bruin eumelanine

De Bourke's parkiet heeft bruin eumelanine. Het verschil tussen zwart en bruin eumelanine is de graad van oxidatie. De korrels van beide typen, zwart en bruin, hebben dezelfde vorm en grootte. Het verschil is kwalitatief. Sterkere oxidatie betekent donkerder melanine korrels en donkerder veren. Zwarte eumelanine betekent een sterkere oxidatie graad. Het bruine eumelanine heeft een geringere oxidatie graad. De Bourke heeft bruine eumelanine, eumelanine met een geringere oxidatie graad. Neophema's hebben zwarte eumelanine.

bruine baarden

Bruine baarden van een staartveer

Het verenpak van de Bourke wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid eumelanine. In de baarden en baardjes bevindt zich een sterke concentratie van bruin eumelanine. In de baarden van het gewone type (baarden zonder blauwstructuur) is het eumelanine verspreid in de gehele baard. In baarden van het structurele type (baarden met blauwstructuur) is het melanine in de kern gegroepeerd rond de vacuolen van de middencellen in het centrum van de baard.

Blauw. De kleur blauw wordt veroorzaakt door twee factoren, een combinatie van een sponszone in de baard met een groepering van het melanine in de kern. Als het melanine is gegroepeerd in de kern vormt dit een donkere laag, die het licht absorbeert van die golflengten, die niet worden teruggekaatst. Deze absorberende ondergrond is noodzakelijk voor de blauwe kleur.

Bij de Bourke wordt ook melanine in de cortex gevonden. Deze melanine veroorzaakt het typerende kleurpatroon van de vleugels en de borst van de Bourke. De pigmenten rood en geel worden uitsluitend afgezet in de cortex. Als er erg veel melanine in de cortex aanwezig is kunnen de andere pigmenten zelfs overdekt worden. Bruin of zwart pigment overdekken dan de andere pigmenten. Dit wordt melanisme genoemd. In de natuur vinden we soms vogels die melanistisch zijn of vogels die een melanistische variant kennen. We spreken over melanistisch als de normale kleur van het verenpak verandert in zwart of bruin. De Bourke heeft zeer veel bruin pigment. Het gele pigment is nauwelijks zichtbaar. Het rode kleur van de borst wordt donker rose. Slechts op plaatsen waar weinig eumelanine aanwezig is zoals op de buik, is het rode pigment meer zichtbaar. Ook in de randen van de vleugeldek veertjes ontbreekt het melanine. Indien daar geel of rood pigment aanwezig is wordt dit zichtbaar.

Hoe weten we dat het eumelanine andere pigmenten overdekt? Door bestudering van cross-secties van baarden van de wildkleur en kleur varieteiten. Als er een vermindering van het melanine plaats vindt door mutatie komen de verborgen kleuren te voorschijn.

Niet alle mutaties reduceren de hoeveelheid eumelanine. Het is ook mogelijk dat de hoeveelheid melanine toeneemt. Hierdoor wordt de invloed van het bruine pigment nog sterker, dan het al is in de wildvorm. De veren kunnen bijna zwart worden. Bij deze zeer donkere Bourke's is het rode pigment in het verenpak nauwelijks meer zichtbaar.

bruine staart dekveertjes

Donkere staart dekveren


Eumelanine productie proces

Twee typen melanine

Eumelanine is een pigment. We kennen twee typen melanine. Het eumelanine en het phaeomelanine. Het eumelanine geeft de bruine en zwarte kleuren. De eumelanine korrels zien er onder de microscoop uit als langwerpige staafjes. Het phaeomelanine geeft de rood bruine en gele kleuren. De korrels hebben een ronde vorm. De Bourke en de andere parkieten- en papagaaien soorten hebben slechts een type melanine, het eumelanine.

Voorbereiding van de productie

Waar gaat het om in het productieproces? De productie cellen kunnen worden gezien als kleine fabriekjes. Voor elk product zijn grondstoffen nodig en een specifieke productie procedure. Vaak is die procedure geheim. De productie procedure van de eumelanine korrels is stapje voor stapje door biologen ontrafeld.

Twee productie lijnen

De eerste productie lijn is de ontwikkeling van het pigment voor de veren. Ook in de hoorndelen, de snavel en de nagels vinden we het eumelanine. Een andere productie lijn dient voor de pigmentatie van de iris. In het oog begint de productie na vier dagen. In de veren en hoorndelen na zeven dagen. Een mutatie kan een van deze lijnen beïnvloeden, maar ook beide lijnen. In sommige mutaties wordt alleen de kleur van de veren en hoorndelen veranderd. Maar in andere mutaties verandert ook de kleur van de ogen.

Voorbereiding van de productie


Het ei wordt bebroed. Het embryo ontwikkelt zich. Heel vroeg in de groei van het embryo ontwikkelen zich bepaalde kiemcellen, de melanoblasten. (Melas (Grieks)= zwart, blast (Engels)=kiem). We beperken ons hier tot de pigmentatie van de veer. De melanoblasten verhuizen naar die plaatsen in de huid, waar de veren uit zullen groeien. Een genetische factor bepaalt de verspreiding van de kiemcellen. De bestemming van elke kiemcel is de basis van de groeiende veer, de follikel, een instulping van de huid. Daar nemen de kiemcellen een nieuwe vorm aan.

Van kiemcel tot productie cel

Als de kiemcellen hun bestemming bereiken, die genetisch is vastgelegd, veranderen ze in melanine productiecellen. Ze worden melanocyten genoemd (Melan (Grieks) = zwart, cites (Grieks) = cel). De productiecellen ontwikkelen lange uitlopers, de dendrieten. Alle weefsel cellen in het lichaam van mens en dier zijn rond, met uitzondering van zenuwcellen en melanocyten.
Om eumelanine te produceren is een grondstof nodig, tyrosine genoemd. Dit is een speciaal amino zuur, dat wordt gemaakt uit wit van het ei, opgenomen uit het voedsel. Voldoende riboflavin, een amino zuur uit het voedsel is nodig om diep zwarte veerkleur te verkrijgen. Amino zuren worden niet opgeslagen in het lichaam, zoals vet. Daarom is een eiwitrijk menu nodig voor de groei en de kleuring van de veren. Vergeet niet de vogels een goed eiwitrijk voedsel te geven voor- en tijdens het broedseizoen.

Van ruw materiaal tot melanine korrels

Dan is er een enzym nodig, dat de oxidatie (binding aan zuurstof) van het tyrosine opgang brengt. Dit enzym heet tyrosinase. Het is dus een katalysator. Zonder dit enzym komt de productie niet op gang. Meer dan een oxidatie vindt plaats in de fase van de melanine formatie. Als er bruin eumelanine gevormd moet worden stopt de oxidatie eerder dan bij zwart eumelanine. Het eindproduct bestaat uit microscopisch kleine eumelanine korrels.

Afzetting van het eumelanine

De lange uitlopers van de productie cellen spuiten de druppels plasma met de melanine korrels, netjes verpakt in een celmembraan, in de groeiende veer. Dit moet op het juiste moment en in de juiste plaats en de juiste hoeveelheid gebeuren . Ook hier is een enzym werkzaam dat het transport regelt, myosine. Dit is genetisch bepaald. Elke productie cel bedient verschillende cellen. Als alle pigment op is wordt de productie cel vernietigd. De nieuwe veer cellen worden in een definitieve vorm gefixeerd door een eiwit, keratine genoemd. Als de veer gereed is, zijn de vorm, structuur en kleur van de veer vastgelegd. Een kleur patroon kan erg gecompliceerd zijn. Productie, transport en afzetting van pigment moeten heel precies zijn geregeld zijn.

Kleur, vorm en grootte van de korrels

De veerkleur kan bruin of donkerbruin zijn afhankelijk van de hoeveelheid melanine korrels, de vorm en het formaat van de korrels en de mate van oxidatie. De wildkleur Bourke heeft een grote hoeveelheid langwerpige, bruine eumelanine korrels. De hoofdkleur van het verenpak is aardebruin. De tekening op de vleugels en de borst worden veroorzaakt door melanine in de cortex.

Controle op het productie proces van eumelanine

Melanine formatie is een heel ingewikkeld proces. Ondanks de preciese controle door de genen kan er wat fout gaan. Om inzicht te krijgen, stel ik de vorming en afzetting van eumelanine voor als een industrieel productie proces.

Stel voor dat een onderneming bepaalde goederen voor de bouw produceert. Deze onderneming werkt gedecentraliseerd. De productie eenheden worden vlak bij de bouwplaats opgezet. De aanvoer van grondstoffen moet goed zijn geregeld. De productie moet precies worden getimed en parrallel lopen met de bouwfase. Vooral de start van de productie, en de hoeveelheid zijn belangrijk. Ook de aflevering op de bouwplaats op tijd en op de juiste plaats. De productie verloopt volgens een vast procédé, dat in de macro planning is vastgelegd voor alle productie eenheden. De hoeveelheid melanine, die benodigd is per bouwplaats, kan verschillen. Soms zijn meerdere productie eenheden nodig per bouwplaats. Ook de distributie ter plekke kan verschillend zijn. Daarom wordt op de bouwplaats zelf de controle uitgeoefend.

Kwaliteitscontrole van het eindproduct betreft grootte en vorm van de melanine korrels (01) Korrels van de juiste kleur (02) . Controle op kwantiteit, de juiste hoeveelheid korrels (03). Ook proces evaluatie is nodig. Controles op proces op ondernemings niveau (macro niveau) zijn: Voldoende productie eenheden (04), verdeling volgens een distributie plan voor het gehele verenpak (05). Controles op het niveau van de productie eenheid (micro niveau) zijn: Ontwikkeling van de kiemcel tot een goed functionerende productie cel (06). Beschikbaarheid van voldoende grondstof (07), enzymen die de productie op gang brengen (08). Uitgroei van de uitlopers, de transportmiddelen van de cel (09). Afzet van de melanine korrels, goed verpakt in een cel membraan. Goede timing van de afzet is nodig Deze productie en afzetting dient te zijn afgestemd op de groei van de veer. Juiste plaats van aflevering van de korrels in de baarden, baarden en haakjes, soms in de cortex (10). Meestal liggen de korrels verspreid in de veer. Soms worden de korrels gegroepeerd in lagen in het midden van de baard (11) Een goede afvoer van restmaterialen door het bloed. Fixatie van de veer, inclusief de pigmenten, in de gewenste macro en micro structuur door keratine vorming.

Fouten analyse en typering van het effect op het verenpak

01. Korrels van verschillende vorm en grootte worden gevonden bij de fallow kleur variëteit van de Bourke. Dikwijls gepaard gaand met een vermindering van het aantal eumelanine korrels. De kleur van het gehele verenpak is hierdoor lichter dan normaal. Het bruin wordt wat lichter, zandkleurig bruin. . Fallow Bourke is een naam, die in de praktijk is ontstaan. De naam wordt gebruikt om de veranderde kenmerken van het eumelanine in het verenpak te typeren.

02. De eumelanine korrels bij de wildkleur Bourke zijn bruin van kleur. Volgens Kop zijn er, na de startvan de productie, verschillende oxidatie fasen. Om zwart eumelanine te produceren worden alle fasen doorlopen. Bij bruin eumelanine stopt de oxidatie eerder. Er zijn er verschillende oxidatie graden mogelijk. Bij de lichte bruine Bourke, die geslachtsgebonden vererft, kan dit licht bruin onstaan door mindere oxidatie. Ook is het mogelijk dat er minder korrels zijn dan normaal (50% reductie, volgens Beckmann). Of door een combinatie van beiden. De cinnamon Bourke is lichter bruin dan de wildkleur. Vroeger gebruikte men in Holland de term: isabel. Deze naam is niet zo geschikt. Dit is bij parkieten niet het geval Steiner (1935) reserveerde hem voor vogels, die twee soorten eumelanine hebben, phaeomelanine en eumelanine. Als er een van de twee soorten melanine ontbreekt spreekt Steiner van isabellisme.

03. Er is sprake van vermindering van het aantal eumelanine korrels in elke veer. Dit heeft opbleking in het gehele verenpak ten gevolge. Deze opbleking wordt in Holland vanaf 1957 pastel genoemd. Beckman vond bij zijn veeronderzoek een reductie van 50% in de baardjes en tot ca 100% in de baarden. De kleur van de pastel hangt af van het bezit van de andere kleur pigmenten, rood en geel. Het meest gekweekt wordt de geel pastel. Maar er zijn ook rose pastellen. (Deze hebben geen opaline factor!). De rose kleur is door selectie ontstaan. Beckmann geeft geen oorzaak aan. De onderzoeks groep Mutavi geeft als oorzaak aan de verminderde activiteit van het enzym tyrosinase. Bij volledig falen ontstaat een recessive ino. Op grond hiervan noemt Mutavi deze mutatie Tyr-negatief. Mutavi spreekt van bronze fallow. Bronze (Engels)=brons of bruin. Duitsers hebben de pastel altijd al fallow genoemd.

04. Er is een distributie probleem op macro niveau. Er zijn onvoldoende kiemcellen aanwezig, zodat niet elke veer kan worden voorzien van eumelanine. Geen kiemcel betekent ook geen productie cel! Er onstaan witte veren in een bruin verenpak. We spreken van bont vorming. De witte veren kunnen ook ontstaan als blauwe veren het eumelanine missen, omdat er geen donkere absorberende ondergrond in deze veren kan ontstaan. Rose veren worden helderrood. We noemen de Bourke's met witte veren witbont. Met rode of gele veren rood- of geel bont Deze zullen ook wat witte vleugelveren hebben.

05. Veranderde distributie van eumelanine in het gehele verenpak. De naam opaline is ontleend aan de grasparkiet Er heeft zich een verandering heeft voor gedaan in het tekening patroon. Men noemt dit opaline kenmerken. Niet alle schrijvers noemen dezelfde kenmerken. In ieder geval mist de opaline een deel van de pigmentering van de vleugel. De ondervleugel streep, die alleen bij de pop voorkomt is sterk verbreed. Ook de man heeft deze brede streep. In ruststand is de streep zelfs aan de bovenzijde is te zien als een witte driehoek. Maar er zijn meer kenmerken, ook het melanine in de nek en bovenrug is grotendeels verdwenen. Restanten van het eumelanine uit de cortex zijn te zien als fijne donkere streepjes. De psittacine pigmenten komen te voorschijn. De rug is rose, omdat de rest van het bruine eumelanine in combinatie met rood pigment een rose kleur geeft. Over andere kenmerken wordt gediscussieerd. Er wordt gesteld dat de totale hoeveelheid melanine gelijk is gebleven. De vleugels zijn donkerder. Maar door selectie kan het eumelanine ook verminderen. De uitbreiding van de rose kleur wordt sterker. Ook de kleur intensiteit neemt toe. Rose wordt rood.

06. Sommige productie cellen functioneren niet goed. Van Eerd gaf een mogelijke verklaring van het probleem van de gezoomde. Tijdens de productie kan een cel barsten, omdat de productie in het begin te sterk is. Na destructie van de productie eenheid van de productie cel en de dendriten wordt de melanine afzetting in de veer grotendeels gestopt. Hierdoor hebben alleen de veerpunten normale pigmentering. In de rest van de veer is soms nog enige melanine aanwezig, in en rond de veerschacht Als andere psittacine pigmenten, geel of rood aanwezig zijn, kleuren deze pigmenten de veren. Hoe later de interruptie plaats vindt. hoe meer melanine nog aanwezig is. De verdeling is regelmatig. De variatie in het verlies van melanine is heel sterk. Soms is vrijwel alle melanine in het verenpak verdwenen. Soms slechts weinig.

07. Door een gebrek aan grondstof ontstaat een gebrek aan melanine. Er ontstaat bont vorming. Het ruwe materiaal wordt gehaald uit de voeding. Als de goede voeding ontbreekt ontstaan problemen. Hier is het dus een omgevingsfactor, die niet erfelijk is. Het bontpatroon is niet erfelijk. We noemen dit een modificatie.

08. Het kan zijn dat geen oxidatie plaats vindt. Bijvoorbeeld door inactiviteit of het ontbreken van het koperhoudend enzym dat als katalysator dient. Het gevolg is het volledig ontbreken van eumelanine, zoals we dit vinden in de lutino of rubino. Zowel in het verenkleed als in de ogen en hoorndelen. Ontbreken ook de psittacine pigmenten dan ontstaat de ino. Steiner spreekt over totaal albinisme. De vererving is recessief. Mutavi spreekt over recessief albinisme. Als de activiteit van het enzym gering is ontstaat minder pigment. Mutavi spreekt over een fallow type 1 kleurvariëteit, en de mutatiefactor: tyrosinase -negatief.

09. Als de productiecel te kleine of misvormde korrels produceert wordt de veer slechts in geringe mate of helemaal niet gepigmenteerd. Ook hier ontstaat de ino, lutino of rubino. Hier vindt we wel hier of daar resten melanine, die echter op het oog niet te zien zijn. Soms is er een een geringe productie. Mutavi spreekt dan van fallow type 2 kleurvariëteit. De activiteit van het tyrosinase is sterker dan normaal. Mutavi spreekt over tyrosinase -positief mutatie factor.

10. Niet alle veranderingen betekenen een lichter verenpak. Het is mogelijk dat er sterkere productie plaats vindt in alle veren. Een hyper functie van de productiecellen. De veren worden heel donker bruin. De Bourke krijgt een donker, haast zwart verenpak. Als het eumelanine ook in de cortex wordt afgezet worden de andere pigmenten overdekt. De Bourke krijgt melanistische trekken.

11. Eumelanine dient op het juiste moment op de juiste plaats worden afgezet. De micro distributie kan zijn gewijzigd. In plaats van de korrels at random te verspreiden in de baarden worden de korrels in lagen afgezet, door groepering rond de vacuolen van de midden cellen. Dit hangt samen met de veranderde veeropbouw met een spons zone. Wordt de melanine gegroepeerd en is een spons zone aanwezig dan geeft dit de mogelijkheid tot blauw en groene veren.

12. Er wordt wel eumelanine gevormd. Dit gebeurt in de productiecellen en de dendriten. Normaal dat het myosine het transport en de afzetting in de veer regelt. Soms stagneert het transport, door ingeschrompelde dendriten waardoor de melaninekorrels het einddoel niet bereiken, maar worden afgebroken en afgevoerd en niet in de veer terecht komen. Soms klonteren korrels samen. Mutavi noemt het pigmentverdunning. Dit vindt alleen in de veren plaats. Niet in de ogen en hoorndelen. Dit vindt bv. plaats bij de overgoten.

Opm. In de beschrijving zijn enkele nieuwe inzichten verwerkt, die vanuit de research groep Mutavi werden gepresenteerd in een recent artikel van Dirk van de Abeele.(Euro-Parrot, jan. 2004)

Verandering van de micro structuur van de veer

12. We vervolgen met de veranderingen in de micro structuur van de veer. Een verandering vindt plaats in baarden van het gewone type. Als de baarden van het gewone type veranderen in baarden van het structurele type ontstaat een sponszone. Bij de wildkleur Bourke zijn de veren van het rugdek, stuit en midden staartveren plaatsen waar het melanine normaal verspreid wordt gedeponeerd. Wordt dit gecombineerd met de veranderde groepering van eumelanine in de kern (11) dan ontstaan blauwe veren. Groene veren ontstaan als er zich tevens geel pigment in deze veren bevindt.

13. De Bourke heeft een beperkt aantal blauwe veren. Deze hebben alleen eumelanine pigment, geen geel pigment. Bij de wildkleur Bourke is een verandering opgetreden in de bouw van de spons zone. De kanaaltjes zijn nauwer geworden. Blauw wordt cobalt of violet. Dit is duidelijk waarneembaar in de onderstaart dekveren, maar ook in het blauw in het voorhoofd (bij de man), de vleugelbocht en de buitenvlaggen van vleugel- en staartveren.

Veranderingen in de psittacine pigmenten, rood en geel

14. Bij deze pigmenten is een hypo- en hyperfunctie opgetreden. Waarschijnlijk door selectie. Als een hypofunctie optreedt wordt er minder pigment afgezet dan normaal. Bij een hyperfunctie wordt er meer pigment afgezet. De formatie van het pigment wordt gesynchroniseerd met de productie van het eumelanine en de veer structuur. Deze pigmenten worden alleen in de cortex afgezet. Transport medium zijn de kleine bloedvaten. Ook de uitbreiding van de psittacine pigmenten in de kop, nek, rug, stuit en staart, die al te constateren was bij de eerste geelpastel (1954), is door selectie verkregen.


Mutaties

Mutaties.
Een mutatie is een verandering van een gen. De meeste Bourke's mutaties, gedurende de laatste vijftig jaar, zijn eumelanine mutaties. Melanine mutatie factoren (M-factoren) zijn onafhankelijk van mutaties van het psittacine (P-factoren), indien deze optreden zullen, of mutaties van de structuur van de baarden (S-factoren). Kleur veranderingen, die erfelijk zijn, worden veroorzaakt door plotselinge veranderingen in de genen. Mutaties zijn de oorzaak van de beschreven veranderingen in kleur- en structuur formatie. Nieuwe kleur variëteiten zijn hiervan het gevolg.


Rui periode

Tijdens de ruiperiode worden alle veren vervangen. De oude veren worden afgeworpen, nieuwe veren ontwikkelen zich. Het gehele proces van productie en afzetting van pigment in de groeiende veer wordt herhaald. De jeugdrui vindt plaats na ca. Vier maanden. Nu krijgen de veren hun definitieve kleur. De jaarlijkse rui vindt plaats na elk broedseizoen. De rui verloopt zo dat de Bourke zijn vliegvermogen behoudt.

index keuze menu

Copyright 2003 Bob Fregeres. Alle rechten voorbehouden.

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl

1/4/04