Fallow Bourke (W-2)

zandkleurig bruine fallow

Beschrijving: Beide foto's zijn gemaakt door de familie Naujoks, vogelvrienden uit Duitsland, tevens kwekers van de fallow Bourke. Beide foto's betreffen dezelfde vogel. Er is veeronderzoek gedaan om het geslacht vast te stellen, omdat de voorhoofdsband vrijwel ontbreekt. Ook de blauwe streep boven het oog ontbreekt. De ogen zijn rood, de poten vleeskleurig en snavel en nagels zijn hoornkleurig. Kop en keel zijn bruinrose. Dit is vooral goed te zien op de tonderstaande foto. De vleugels zijn warm bruin. De vleugeldekveertjes zijn donkerbruin met een lichtbruine omzoming. De schouder en vleugelbocht zijn kobalt blauw. De rug is geelbruin, de staart is bruin. De staart is bruin. De onderstaart dekveren zijn zeer licht blauw.

Naamgeving: De belangrijkste kleur typering, die ik van deze vogel kleur variëteit heb gevonden in de literatuur, is zandkleurig bruin. Het verenpak en de hoorndelen zijn regelmatig opgebleekt. De ogen zijn helder rood. Het verenpak is als geheel aanzienlijk lichter dan de wildkleur. Hierdoor worden de rode en gele pigmenten meer zichtbaar. De buik wordt helder rood. De borst en vooral de keel, kop en nek worden bruinrose. Het verlies van eumelanine in de rugzijde geeft de warm geelbruine kleur. De kleurverdeling van psittacine pigmenten in het verenpak blijft dezelfde. Psittacine kleuren worden niet aangetast maar komen duidelijker naar voren. Beckmann vond een reductie van ca. 75% in de baarden en ca. 50% in de baardjes. De vererving is recessief.

Beckmann beschrijft op grond van studie van de dwarsdoorsneden van veerbaarden een reductie van het aantal melanine korrels bij de fallow Bourke's parkiet. Dit wordt met tekeningen toegelicht. Bij de Bourke gaat het om reductie van het eumelanine. Beckmann is goed op de hoogte van de verschillende fallow mutaties bij de grasparkiet. Ook hier deed hij microscopisch onderzoek. De cinnamon en fallow mutaties beschrijft hij in zijn boek over de grasparkiet als veranderingen van zwart melanine. De cinnamon mutatiefactor vererft geslachtsgebonden. De fallow mutatiefactoren vererven recessief. De oogkleur is rood. Het gaat bij deze fallows niet om reduceer factoren maar om verandering van de melanine korrels. ("Handleiding voor de grasparkietenkweker" 1966, bladz.97). Het gaat volgens Beckmann om andere oorzaken, hoewel de historische naamgeving dezelfde is, nl. fallow.

Tekening van een dwars doorsnede van een baard van een vleugeldekveertje van de fallow Bourke, volgens Beckmann.

Discussie: T. Martin geeft in zijn boek Colour mutations and genetics in parrots, 2002, een standaard definitie van fallow. Criteria zijn: recessive vererving, rode ogen, verandering van alle zwarte en grijze eumelanine in licht bruin. De Bourke's past niet in deze omschrijving. De wildkleur Bourke heeft bruine eumelanine. De zogenoemde fallow Bourke is zandkleurig bruin. Er is een reductie van het eumelanine, niet een verandering van zwart en grijs naar bruin

Uitbreiding van de definitie: De kleur van fallows varieert sterker dan de definitie doet vermoeden. Men onderscheidt twee groepen: Groep 1 betreft een verandering van zwarte naar grijze en grijsbruine melanine korrels. Groep 2 betreft een verandering van zwarte naar bruine melanine korrels opgetreden. Mutavi noemt de fallow Bourke dun fallow. Dun (Engels) = muisgrijs. Dun fallow behoort tot de eerste groep met grijsbruine melanine korrels. Dit is geen geschikte naam. De kleur aanduiding is niet geschikt. Grijs is een kleur die tot dusver bij de Bourke niet voorkomt. Verandering van zwart in grijsbruin pigment is niet aan de orde.

Conclusie: Zandkleurig bruin geeft een zuivere kleurtypering weer. De naam fallow wordt voorlopig door mij gehandhaafd. Misschien zou het zinvol zijn nieuw onderzoek te doen om de conclusies van Beckmann te bevestigen

Ontwikkeling: Hierover is in feite weinig bekend. De kleurvariëteit is ontstaan ten tijde van de ontwikkeling van de geel pastel Bourke. Zomer vermeldt de suggestie dat deze ontstaan is uit de geel pastel. Het moet echter een aparte mutatie zijn geweest omdat de verschillen in de productie van melanine korrels groot is bij de pastel en fallow groot is.

index menu

Copyright 2004 Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl

09-03-2004