Geel gezoomde Bourke

geel gezoomde Bourke

Beschrijving: Deze Bourke's man is sterk gezoomd. Vrijwel het gehele verenpak heeft het eumelanine verloren. De kleuren van rug, vleugels en stuit doen niet onder voor de lutino. Het bezit van psittacine pigmenten rood en geel is nu duidelijk zichtbaar. Deze vergelijking ligt voor de hand omdat in genoemde veervelden een volledig verlies van eumelanine plaats vond. De scheiding tussen de rose kop en nek doorlopend naar de hals en borst met de gele rug en vleugels is heel duidelijk. De veerpunten van de vleugelveren en de kop hebben nog melanine pigment. De ogen zijn donker. Op de kop zien we de blauwe voorhoofdsband, grijze wangen en kruin. De snavel heeft eumelanine, evenals de poten en de nagels.

Kleurvariëteit: Geel gezoomd is de beste benaming. Geel is de referentie kleur, gezoomd is een typering van de kenmerken van het eumelanine.

Mutatiefactor: De eumelanine productie is kort na de start plotseling afgebroken, zodat er geen eumelanine meer wordt afgezet. De factor is een M-i factor (Melanine interruptie).

Ontwikkeling: In Nederland en Duitsland zijn diverse kwekers bezig geweest de gezoomde Bourke verder te ontwikkelen. De selectie richtte zich op het terug dringen van het eumelanine. De foto is m.i. representatief voor het hoogtepunt in deze ontwikkeling. Het is jammer dat velen de vogels van de hand hebben gedaan toen de prijs genormaliseerd werd. In de combinatie kweek liggen nog vele mogelijkheden. Slechts enkele voorbeelden: De combinatie met pastel is vaak gebruikt om de melanine verder terug te dringen. Er zijn veel lutino's die rood in de rug bezitten. De combinatie van de recessief verervende gezoomde met de geslachts gebonden verervende lutino is erg geschikt om de kleur van de lutino verder te intensiveren.

Deze foto toont de frontzijde van dezelfde man. Opvallend voor deze kleurvariëteit zijn de witte onderstaart dekveren. Hier is te zien dat het melanineverlies ook in borst en buik volledig heeft plaats gevonden. Ik mocht de foto's van deze mooie kleurvariëteit maken in de voliere van Besters, die enkele jaren geleden een reeks van deze prachtige vogels bezat.

index menu

Copyright 2003 Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl

02-01-2004