Gezoomde opaline Bourke (R-65)

Beschrijving: De foto is gemaakt in de voliere van Hendrikse. Het is een gezoomde-opaline Bourke's man. De kop, schouders en nek zijn rood. De rug is rood. Het rood is geërfd van de opaline pop. De vleugels zijn deels rood. De vleugeldekveren en de tertiaire vleugelveren hebben veel geel pigment. De staart heeft een gele en licht rode waas. In de verdeling tussen rode en gele veervelden overheerst het rood pigment.

De intensiteit van het rood geeft aan dat slechts zeer weinig eumelanine in kop en rug behouden is. De vleugels vertonen wat melanine in de veerschacht en de kern van vleugel dekveren.

Het eumelanine is ook verloren gegaan in een deel van de bruine vleugelveren en de blauwe vleugeldekveren. De eerste vleugelpen vertoont aan het uiteinde een grijswitte bestreping. Ook in de staart is een zeer lichte bestreping zichtbaar . In de staart en de vleugelpennen hebben de veerschacht en de baarden nog wat melanine behouden. Dit is het kenmerk van de gezoomde kleurvariëteit.

Ontwikkeling: De combinatie van de gezoomde en de opaline is gemaakt om een gezoomde in de roodserie te kweken. Het geel pigment op de vleugel is afkomstig van de gezoomde man. Deze combinatie heeft een gele balk. Zo'n gele balk zien we ook bij een rubino, die onvoldoende rood gekleurd is omdat hij uit de lutino is ontwikkeld. Om deze combinatie verder te ontwikkelen moet een zo rood mogelijke opaline pop worden gebruikt. Hierdoor verdwijnt het geel pigment uit de vleugels. Uiteindelijk wordt een kleurvariëteit ontwikkeld die sterk lijkt op de rubino, behalve de donkere veertoppen. In het eumelanine zijn de kenmerken van de opaline en de gezoomde verenigd.

De kenmerken van de opaline zijn aanwezig. Verlies van eumelanine in de rug, kop en borst. Verlies van eumelanine in veren met een blauwstructuur, zodat deze grijswit worden. Een duidelijke witte driehoek in de vleugelrand. Ook de typische gezoomde kenmerken zijn aanwezig. Het behoud van eumelanine in de veertoppen en een fijne bestreping in de vleugel- en staartveren.

index menu

Copyright 2004 Bob Fregeres

fregeres@bourkes-parakeet.nl

09-03-2004