Goudgele opaline-pastel (Y-53)

Beschrijving: De foto toont een goudgele opaline-pastel. Het is een man. De kop is rose met een witte wang.De ogen zijn rood, de snavel en de nagels zijn hoornkleurig. De poten zijn vleeskleurig. De primaire vleugelveren van deze man zijn licht bruin, de secundaire vleugelveren zijn licht bruin met geel omzoomd. De tertiaire vleugelveren zijn geel en vormen de overgang naar de intensief gele rug. De witte driehoek, die het gevolg is van de brede witte ondervleugelstreep in de buitenste vleugelveren, is duidelijk te zien. Buik en borst zijn licht rose.De stuit is heel lichtblauw vermengd met geel. De staart is lichtbruin.

Ontwikkeling: De nieuwe kleurvariëteit: de goudgele opaline-pastel is ontstaan uit een geel pastel man, split opaline, split blauw en een groen opaline pop, split voor pastel. In deze website beschreef ik eerder de lichtgroene-, de lichtblauwe- en de witte opaline-pastel. Ook de goudgele opaline-pastel hoort in deze reeks thuis.

Naamgeving: De naam is goudgeel opaline-pastel. De kleur is intensief geel. Bij de pop is dit nog sterker dan bij de man omdat er zich minder lichtbruin melanine bevindt in buitenste vleugelveren. Het is een prachtige kleurvariëteit. Het geel is veel intensiever dan bij de geel pastel. Omdat te typeren gebruik ik de kleur aanduiding goudgeel. Bij de goudgele opaline-pastel is er meer contrast dan bij de lutino. Het blauw is behouden in de vleugelbocht, de ondervleugel dekveren en onderstaart dekveren. De stuit is lichtblauw, evenals bij de witte, blauwe en groene opaline-pastel. De pastelfactor is verantwoordelijk voor de vermindering van het melanine. De opaline factor vermindert de melanine, met name op de rugzijde. Goudgeel opaline-pastel is de meest duidelijke naam.

Vijf verschillende kleurvariëteiten van de combinatie opaline-pastel: Door de ontwikkeling van de goudgele opaline-pastel is de serie compleet. De rose opaline-pastel is in Holland het meest gekweekt in de jaren '90. De vier nieuwe kleurvariëteiten van de opaline-pastel zijn alle vier gebaseerd op de blauw structuurfactor in de veren. Hierna volgt een vergelijkend overzicht van het bezit aan pigmenten en veerstructuur.

Vergelijkend overzicht van pigmenten, melanine en psittacine en de nieuweblauwstructuur bij de verschillende opaline-pastel kleurvariëteiten
kleur-variëteiten wit opaline-pastel blauw opaline-pastel groen opaline-pastel goudgeel opaline-pastel rood opaline-pastel
melanine geen + + geen geen
blauwstructuur + + + + geen
geel pigment geen geen + + geen
rood pigment geen geen geen geen +
Foto's,

let op

kleur van

rug en stuit

De erfelijke verschillen tussen de diverse opaline-pastel kleurvariëteiten zijn weergegeven in het vergelijkend overzicht: De + betekent de aanwezigheid van pigment of structuur. Geen betekent een zeer sterke vermindering of totale afwezigheid.

De witte kleurvariëteit ontstaat door het ontbreken van pigmenten in de rugzijde, geel, rood en bruine melanine. De blauwstructuur is aanwezig maar komt niet tot expressie door het ontbreken van melanine.

De lichtblauwe kleurvariëteit ontstaat door de nieuwe blauwstructuur en de aanwezigheid van het melanine in de rugzijde.

De lichtgroene kleurvariëteit ontstaat door een combinatie van geel pigment in de rugzijde, een restant aan melanine en de nieuwe blauwstructuur.

De goudgele kleurvariëteit ontstaat door de nieuwe blauwstructuur en de aanwezigheid van geel pigment in de rugzijde. De blauwstructuur komt alleen tot expressie op plaatsen waar nog melanine aanwezig is, zoals op de stuit.

De rose en rode kleurvariëteit missen de blauwstructuur, de stuit is rose.

index menu