Identificatie van variëteiten

Het gebeurt vaak dat ik foto's in mijn E-mail box vind met het verzoek aan te geven om welke variëteit het gaat. Een goed voorbeeld is de foto, die ik toegestuurd kreeg van een Franse kweker. Hij stuurde een interessante en scherpe foto, die ik mocht opnemen in mijn website. De informatie, die ik ontving was: Ik kweekte twee Bourke's. Het zijn waarschijnlijk twee poppen. De linker is donker, de rechter is een normale wildkleur Bourke.

Het is moeilijk iets te zeggen over een "variëteit of een "mutatiefactor" als de foto slechts een deel van de vleugel van beide Bourke's toont. Maar ik probeerde een eerste impressie weer te geven.

1. Beide Bourke's zijn mannen. De bruine kleur van een pop is doffer bruin. Het vleugelpatroon van dekveertjes is bij poppen en mannen verschillend. De kern van de veer en de rand van de veer zijn veel scherper afgetekend bij de man.

2. De vleugeldekveertjes zijn donker bruin. De bruine kern is veel donkerder dan normaal.. Dit vormt een duidelijk verschil met de wildkleur Bourke's. Dit geldt voor beide Bourke's.

3. De omzoming van de vleugeldekveertjes is groen. Deze groene kleur is afwijkend. De omzoming van de vleugeldekveertjes is bij de wildkleur geelachtig of wit, nooit groen of blauw.

4. De vleugeldekveertjes van beide Bourke's hebben dezelfde kleur.

5. De blauwe kleurvelden van de linker Bourke is meer violet en van de rechter Bourke is meer cobalt blauw. Er is zeker kleurverschil tussen beiden, maar ik kan hier niet spreken van donker en normaal.

Mijn eerste conclusies waren: Deze foto toont twee Bourke's met een donkerder verenpak dan normaal. Het zou een variëteit met een donkerfactor kunnen zijn. De linker Bourke zou een wildkleur Bourke met een violet factor kunnen zijn. Het feit dat het verenpak meer glans vertoont kan dit idee ondersteunen. Het foto materiaal was te beperkt om er definitieve conclusies uit te trekken.

Ik vroeg de eigenaar om een foto, die de vogels meer totaal in beeld bracht. Hij stuurde me twee nieuwe foto's, een foto waarop de onderstaart dekveren goed te zien waren en een foto met een duidelijk beeld van de kop van beide vogels.

Deze foto geeft een goed beeld van de onderstaart dekveren en de flanken. De kleur van deze veren is bij de linkse Bourke (boven) violet. Er is een duidelijk verschil te constateren met de vogel rechts (onder). Dit komt overeen met het kleurverschil van de schouderbocht op de eerste foto.Bij de rechter vogel is dit cobaltblauw. Ook op deze foto zien we bij beide vogels een donker verenpak. De conclusie is dat de linker Bourke een donkerfactor bezit en tevens violet factorig is. Hierdoor krijgt de vogel een donkerder uiterlijk, een glanzend verenpak en een duidelijk violet kleur van de onderstaart dekveren. De rechter Bourke heeft een donker factor waardoor het verenpak donkerder is en de vleugelrand en schouder cobalt blauw..

Tenslotte nog twee kopstudies. Deze foto toont aan dat het hierbij absoluut om twee mannen gaat, zoals ik bij de eerste E-mail al vermoedde.

Er is ook een zekere uitbreidng van het blauw te constateren op de wangen en op de vleugelveren van deze twee Bourke's. Misscien is er ook een blauwe of groene waas op de rug. Ik heb echter geen foto om dit te bevestigen. In deze website presenteerde ik eender twee foto's. De een toont een donkere wildkleur met groene waas en de ander een wildkleur met een blauwe waas op de bovenrug. In mijn stam Bourke's kweek ik elk jaar wel enkele wildkleur violet factorige Bourke's. Het zijn mooie vogels en ik twijfel er niet aan dat dit een interessante nieuwe variëteit van de Bourke is.

Ik bedank Boris voor het toezenden van deze foto's en wens hem veel succes met de verdere ontwikkeling van deze variëteit

index menu

Copyright 2005, Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl

23-12-2005