Kruistabel 01: Licht cinnamon kleurvariëteit, geslachtsgebonden vererving

Paar
samenstelling
pop 1
0-1 cinnamon
(c)
pop 2
0-1 wildkleur
(-)
man 1
1-0 cinnamon
(c)
1-0 cinnamon(c)
0-1 cinnamon (c)
1-0 wildkleur ( /c)
0-1 cinnamon (c)
man 2
1-0 wildkleur
( /c)
1-0 cinnamon(c)
1-0 wildkleur ( /c)
0-1 cinnamon(c)
0-1 wildkleur (-)
1-0 wildkleur ( /c)
1-0 wildkleur (-)
0-1 cinamon (c)
0-1 wildkleur (-)
man 3
1-0 wildkleur
(-)
1-0 wildkleur ( /c)
0-1 wildkleur (-)
1-0 wildkleur (-)
0-1 wildkleur (-)

Kommentaar:
De naam isabel wordt niet meer gebruikt omdat deze alleen van toepassing is op vogels, die zowel phaeomelanine en eumelanine bezitten. Als er een totaal verlies van een van deze beiden, spreken we over isabellisme (Steiner 1935). Parkieten hebben alleen eumelanine. Dit is de reden dat tegenwoordig de naam cinnamon wordt gebruikt voor deze Europese isabel. De naam "isabel Bourke" kunnen we het beste vervangen door licht cinnamon Bourke. De wildkleur Bourke heeft bruin eumelanine. De "isabel" Bourke is wat lichter dan de wildkleur Bourke. Daarom noemen we hem licht cinnamon. Deze licht cinnamon vererft geslachtsgebonden. Alleen de man kan split zijn voor deze faktor. De pop is nooit split. De licht cinnamon Bourke heeft donkerrode ogen. Om problemen met het zien te vermijden paren we geen cinnamon poppen aan cinnamon mannen.

Welke combinatie geeft de beste resultaten?
Man 2 x pop 1 geeft cinnamon mannen en poppen en split cinnamon mannen. Man 1 x pop 3 is erg zinvol omdat het de mogelijkheid geeft vreemd bloed in de stam te brengen. Maar deze kombinatie geeft alleen cinnamon poppen, de mannen zijn allen split cinnamon.

Afkortingen:
(c) = cinnamon, ( /c) = split voor cinnamon, (-) = geen mutatie faktor
Kleur van de vakken:
donker geel geeft de beste kombinatie aan, licht geel is een zinvolle keus

index menu

Copyright 2004 Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl

08-03-2004