Kruistabel 06: Gezoomd, recessieve vererving

paar
samenstelling
pop 1
0-1 gezoomd
(g)
pop 2
0-1 wildkleur
( /g)
pop 3
0-1 wildkleur
(-)
man 1
1-0 gezoomd
(g)
1-0 gezoomd (g)
0-1 gezoomd (g)

1-0 gezoomd (g)
1-0 wildkleur ( /g)
0-1 gezoomd (g)
0-1 wildkleur ( /g)
1-0 wildkleur ( /g)
0-1 wildkleur ( /g)
man 2
1-0 wildkleur
( /g)
1-0 gezoomd (g)
1-0 wildkleur ( /g)
0-1 gezoomd (g)
0-1 wildkleur ( /g)
1-0 gezoomd (g)
1-0 wildkleur ( /g)
1-0 wildkleur ( -)
0-1 gezoomd (g)
0-1 wildkleur ( /g)
0-1 wildkleur (-)
1-0 wildkleur ( /g)
1-0 wildkleur (-)
0-1 wildkleur ( /g)
0-1 wildkleur (-)
man 3
1-0 wildkleur
(-)
1-0 wildkleur ( /g)
0-1 wildkleur ( /g)
1-0 wildkleur ( /g)
1-0 wildkleur (-)
0-1 wildkleur ( /g)
0-1 wildkleur (-)
1-0 wildkleur (-)
0-1 wildkleur (-)

Kommentaar:
De gezoomde vererft recessief. Dit betekent dat zowel de man als de pop split kunnen zijn voor de faktor.
De beste kombinatie: man 1 x pop 1, beiden gezoomd. De koppeling van een sterk gezoomde man met een matig gezoomde pop ligt voor de hand. Er zijn weinig sterk gezoomde poppen.
Daarna is de kombinatie man 1 x pop 2 en man 2 x pop 1 het beste. Hieruit komen gezoomden en splitten. Over de vererving moeten enkele opmerkingen worden gemaakt. Er zijn meer sterk gezoomde mannen, dan poppen. Dit fenomeen staat bekend onder de naam pre-dominantie. De ratio: mannen-poppen is ongeveer 4:1.
Gezien de recessieve vererving van de gezoomde faktor zouden de kombinaties: man 1 x pop 2 en man 2 x pop 1 ongeveer 50% gezoomde jongen worden geboren. Dit percentage is echter veel lager. De gezoomde volgt de regel niet. De reden is nog niet duidelijk. Misschien zijn er twee recessieve faktoren in het spel. Ook wordt wel beweerd dat het hierbij een aantal jongen worden geboren, die zo zwak gezoomd zijn, dat het de kweker niet opvalt. Deze wildkleur vogels zouden dan wel vererven. Op dit moment is er geen betere kruis tabel beschikbaar dan hier is gepresenteerd. Meer informatie staat beschreven in de case-studie over de ontwikkeling van de gezoomde Bourke.
Afkortingen:
(g) = gezoomd
( /g) = split gezoomd
(-) = geen mutatie faktor
Kleur van de vakken:
donker geel is de beste kombinatie
licht geel is een goede kombinatie

index menu

Copyright 2003 Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl

02-01-2004