Kruistabel 07: Bont,

recessieve vererving

paar
samenstelling
pop 1
0-1 bont
(b)
pop 2
0-1 wildkleur
( /b)
pop 3
0-1 wildkleur
(-)
man 1
1-0 bont
(b)
1-0 bont (b)
0-1 bont (b)
1-0 bont (b)
1-0 wildkleur ( /b)
0-1 bont (b)
0-1 wildkleur ( /b)
1-0 wildkleur ( /b)
0-1 wildkleur ( /b)
man 2
1-0 wildkleur
( /b)
1-0 bont (p)
1-0 wildkleur ( /b)
0-1 bont (b)
0-1 wildkleur ( /b)
1-0 bont (b)
1-0 wildkleur ( /b)
1-0 wildkleur (-)
0-1 bont (b)
0-1 wildkleur ( /b)
0-1 wildkleur (-)
1-0 wildkleur ( /b)
1-0 wildkleur (-)
0-1 wildkleur ( /b)
0-1 wildkleur (-
man 3
1-0 wildkleur
(-)
1-0 wildkleur ( /b)
0-1 wildkleur ( /b)
1-0 wildkleur ( /b)
1-0 wildkleur (-)
0-1 wildkleur ( /b)
0-1 wildkleur (-)
1-0 wildkleur (-)
0-1 wildkleur (-)

Kommentaar:
De bont mutatie is erg variabel. Misschien is het een multiple mutatie, waarbij meerdere faktoren in het geding zijn. Het kan een volledige reduktie van het eumelanine veroorzaken in een speccifiek gebied, een veerveld, een veer of een onderdeel van een veer. Ook kan de faktor een verlies aan eumelanine veroorzaken in de nagels en andere hoorndelen. De ogen zijn donker.
De beste kombinatie voor dit recessieve bont is:
man 1 x pop 1, al de jongen zijn bont.
Een goede kombinatie is: man 1 x pop 2 of man 2 x pop 1. De resultaten zijn in beide gevallen dezelfde. Bonte mannen en poppen, en split voor bont mannen en poppen.
De kombinatie man 3 x pop 1 of man 1 x pop 3 is goed voor bloedverversing.

Afkortingen:
(b) = bont mutatie faktor
( /b) = split voor de bont mutatie faktor
(-) = geen mutatie faktor.
Kleur van de vakken:
donker geel, het beste resultaat
licht geel, een goed resultaat

index menu

Copyright 2004 Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl

09-03-2004