Kruistabel 08: Donkerfaktor, dominante vererving

Paar
samenstelling
pop 1
0-1 donkere wildkleur
(2-faktorig)
pop 2
0-1 donkere wildkleur
( 1-faktorig)
pop 3
0-1 wildkleur
(-)
man 1
1-0 donkere wildkleur
(2-faktorig)
1-0 donker (2-factorig)
0-1 donker (2-factorig)
1-0 donker (2-faktorig)
1-0 donker (1-faktorig)
0-1 donker (2-faktorig)
0-1 donker (1-faktorig)
1-0 donker (1-faktorig)
0-1 donker (1-faktorig)
man 2
1-0 donkere wildkleur
(1-faktorig)
1-0 donker (2-faktorig)
1-0 donker (1-faktorig)
0-1 donker (2-faktorig)
0-1 donker (1-faktorig)
1-0 donker (2-faktorig)
1-0 donker (1-factorig)
1-0 wildkleur (-)
0-1 donker (2-faktorig)
0-1 donker (1-faktorig)
0-1 wildkleur (-)
1-0 donker (1-faktorig)
1-0 wildkleur (-)
0-1 donker (1-faktorig)
0-1 wildkleur (-)
man 3
wildkleur
(-)
1-0 donker (1-faktorig)
0-1 donker (1-faktorig)
1-0 donker (1-faktorig)
1-0 wildkleur (-)
0-1 donker (1-faktorig)
0-1 wildkleur (-)
1-0 wildkleur (-)
0-1 wildkleur (-)

Kommentaar:
De donkerfaktor is dominant over de wildkleur. Er zijn dus geen splitten, geen split mannen en geen split poppen. De kleur variëteit kan een enkele of een dubbele donkerfaktor hebben.
De beste kombinatie is man 1 x pop 1. Daarna volgen: man 2 x pop 1 en man 1 x pop 2. Maar alle kombinaties met een donkerfaktor kunnen donkerfaktorige nakweek opleveren. In deze kruistabel is het duidelijk te zien hoe snel een dominante faktor in een populatie tot ontwikkeling kan komen.
Afkortingen:
(2-faktorig) = dubbele donker faktor
(1-faktorig) = enkele donker faktor

Kleur van de vakken:
Hier werken we met drie geel nuances, donker, middel en licht geel.
Uiteraard geeft de donkergele kombinatie de beste resultaten.
Daarna middel geel, daarna licht geel

index menu

Copyright 2004 Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl