Kruistabel ino-opaline (45)

alle mogelijkheden

paar pop 1
ino-opaline
(io)
pop 2
opaline
(o)
pop 3
ino
(i)
man 1
ino-opaline
(io)
1-0 ino-opaline (io)
0-1 ino-opaline (io)
1-0 opaline (o/io)
0-1 ino-opaline (io)
1-0 ino (i/io)
0-1 ino-opaline (io)
man 2
wildkleur
( /io)
1-0 ino-opaline (io)
1-0 wildkleur ( /io)
0-1 ino-opaline (io)
0-1 wildkleur (-)
1-0 opaline (o/io)
1-0 wildkleur (/io)
0-1 ino-opaline (io)
0-1 wildkleur (-)
1-0 ino (i/io)
1-0 wildkleur ( /io)
0-1 ino-opaline (io)
0-1 wildkleur (-)
man 3
ino
(i/io)
1-0 ino-opaline (io)
1-0 ino (i/io)
0-1 ino-opaline (io)
0-1 ino (i)
1-0 ino (i/io)
1-0 wildkleur ( /i/o)
0-1 ino-opaline (io)
0-1 ino (i)
1-0 ino (i/io)
1-0 ino (i)
0-1 ino-opaline (io)
0-1 ino (i)
man 4
opaline
(o/io)
1-0 ino-opaline (io)
1-0 opaline (o/io)
0-1 ino-opaline (io)
0-1 opaline (o)
1-0 opaline (o)
1-0 opaline (o/io)
0-1 ino-opaline (io)
0-1 opaline (o)
1-0 ino (i/io)
1-0 wildkleur ( /i/o)
0-1 ino opaline (io)
0-1 opaline (o)
man 5
wildkleur
( /i/o)
1-0 ino (i/io)
1-0 opaline (o/io)
0-1 ino (i)
0-1 opaline (o)
0-1 wildkleur (-)
1-0 opaline (o)
1-0 wildkleur ( /i/o)
0-1 opaline (o)
0-1 ino (i)
0-1 wildkleur (-)
1-0 ino (i)
1-0 wildkleur ( /i/o)
0-1 opaline (o)
0-1 ino (i)
0-1 wildkleur (-)

Opmerking: Er was een fout geslopen in de weergave van de resultaten van man 4 x pop 1: wildkleur (-) is veranderd in 0-1 opaline (o)

Kommentaar: De combinatie van de ino met de opaline is vooral gebruikt om het rode pigment te versterken en een rubino te kweken. De andere kruistabel 45 laat zien dat hiervoor drie jaren nodig is. In die tabellen wordt ook duidelijk dat er rubino's zijn met een verschillende erfelijke aanleg. Sommigen hebben de gekoppelde factoren, andere hebben dit niet.

Omdat de verschillende rubino's een verschillende erfelijke aanleg kunnen hebben worden in deze tabel een aantal combinatie mogelijkheden uitgewerkt. De meeste met gekoppelde factoren. Een met niet gekoppelde factoren (man 5) In de gele vakken staan de beste uitkomsten.

Als de bedoeling was een rubino te verkrijgen moet worden gelet op de kleur van het verenpak bij de kleurvariëteiten met gekoppelde factoren. Dan is de combinatie van pop 2, de opaline pop, met man 1, de ino-opaline man, de beste mogelijkheid mits de gebruikte vogels veel rood pigment bezitten.

Opm. Ook hier kan natuurlijk crossing over plaats vinden, bv. bij man 5. Dit is in het schema niet verwerkt.

Gebruikte afkortingen: i=ino, o=opaline, io= ino met gekoppelde factoren o en i, /i=split ino, /o=split opaline, i/o = split voor de gekoppelde i en o factoren.

Gebruikte kleuren:

Donker geel, beste combinatie om gekoppelde factoren i en o te verkrijgen. Licht geel goed bruikbaar

Donker rose, beste combinatie om de rubino te kweken met gekoppelde factoren. Licht rose goede mogelijkheid.

index menu

Copyright 2004 Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl

23-05-2005