Kruistabel 5: opaline, geslachtsgebonden vererving

kruistabel opaline

Kommentaar:
O
paline is de naam voor de kenmerken van de melanine distributie in het verenpak. De rose opaline is het eerst ontwikkeld. De rose opaline Bourke vererft geslachtsgebonden, slechts mannen kunnen split zijn..

De beste kombinaties zijn: man 1 x pop 1 en man 2 x pop 1. Nu deze opaline kleurvariëteit reeds 30 jaar is gekweekt kunnen we zonder meer twee kleurvogels paren. De oogkleur is donker, ook dit geeft geen problemen. De eerste kombinatie brengt alleen opaline. De tweede kombinatie brengt opaline mannen en poppen en split opaline mannen.

Een wildkleur pop is nooit split voor opaline. Om splitten te kweken, bijvoorbeeld voor bloedverversing in de stam kunnen de kombinaties: man 1 x pop 2 en man 3 x pop dienen.

Er zijn meerdere kleuren mogelijk. Dit is afhankelijk van de psittacine pigmenten, die intermediair vererven en van de uitbreiding van de blauwstructuur, die recessief vererft.

Afkortingen:
(o) = opaline
( /o) = split opaline
(-) = wildkleur

index menu

Copyright 2003 Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl

23-12-2003