Kruistabel 53: opaline-pastel, vererving: geslachtsgebonden en recessief

paar samenstelling pop 1
0-1 pastel (f)
man 1
1-0 opaline
(o)
1-0 wildkleur (/o/p)
0-1 opaline (o/p)

1. Eerste jaar:
We stellen twee paren samen, twee combinaties van een opaline man en een pastel pop. Dit hebben we nodig om te nauwe genetische relatie te vermijden als we de nakweek gaan koppelen. Combinatie van een opaline man en een pastel pop is beter dan een pastel man met een opaline pop i.v.m. de geslachtsgebonden vererving van de opaline factor.
Resultaat: 50% wildkleur mannen, dubbel split en 50% opaline poppen split pastel.

Paar samenstelling pop 1
0-1 opaline (o/p)
man 1
1-0 wildkleur ( /o/p)
1-0 opaline-pastel (o+p)
1-0 opaline (o/p)
1-0 opaline (o)
1-0 pastel (p/o)
1-0 wildkleur (/o/p)
1-0 wildkleur (/o)
0-1 opaline-pastel (o+p)
0-1 opaline (o/p)
0-1 opaline (o)
0-1 pastel (p)
0-1 wildkleur (/p)
0-1 wildkleur (-)

2. Tweede jaar:
We combineren een dubbel split man van het ene paar met een opaline pop, split pastel van het andere paar.
Resultaat: Opaline-pastel mannen en opaline-pastel poppen. Ons doel is bereikt. Maar het percentage van opaline-pastel (8,3%) is nog gering.

Paar samenstelling pop 1
0-1 opaline-pastel
(o+f)
man 1
1-0 wildkleur
( /o/p)
1-0 opaline-pastel (o+p)
1-0 opaline (o/p)
1-0 pastel (p/o)
1-0 wildkleur ( /o/p)
0-1 opaline-pastel (o+p)
0-1 pastel (f)
0-1 wildkleur ( /p)

3. Derde jaar:
We gebruiken dubbel split mannen en de opaline-pastel poppen. Met deze keus vermijden we de koppeling van vogels met rode ogen en paren, die kans op split opleveren.
Resultaat: Opaline-pastel, mannen en poppen. Het percentage is hoger, maar het belangrijkste is dat we alles kunnen gebruiken voor de verdere ontwikkeling van een stam.

Gebruikte afkortingen: (o+p) =opaline-pastel , (o) =opaline, (p) = pastel, ( /p) = split pastel

Kruistabel 53: Combinatie opaline-pastel

Alle mogelijkheden in kaart gebracht

paar
samenstelling
pop 1
0-1 op-pastel
(o+p)
pop 2
0-1 opaline
(o/p)
pop 3
0-1 pastel
(p)
pop 4
0-1 wildkleur
(/p)
man 1
1-0 op-pastel
(o+p)
1-0 op-pastel (o+p)
0-1 op-pastel ( o+p)
1-0 op-pastel (o+p)
1-0 opaline (o/p)
0-1 op-pastel (o+p)
0-1 opaline (o/p)
1-0 pastel (p/o)
-
-
0-1 op-pastel (o+p)
0-1 pastel (p)
1-0 pastel (p/o)
1-0 wildkleur ( /o/p)
-
-
0-1 op-pastel (o+p)
0-1 opaline (o/p)
0-1 wildkleur ( /p)
man 2
1-0 opaline
(o/p)
1-0 op-pastel (o+p)
1-0 opaline (o/p)
0-1 op-pastel (o+p)
0-1 opaline (o/p)
1-0 op-pastel (o+p)
1-0 opaline (o/p)
1-0 opaline (o)
0-1 op-pastel (o+p)
0-1 opaline (o/p)
0-1 opaline (o)
1-0 pastel (p/o)
1-0 wildkleur ( /o/p)
-
0-1 op-pastel (o+p)
0-1 opaline (o/p)
0-1 wildkleur (/p)
1-0 pastel (p/o)
1-0 wildkleur ( /o/p)
1-0 wildkleur (/o)
0-1 op-pastel (o+p)
0-1 opaline (o/p)
0-1 opaline (o)
man 3
1-0 pastel
(p/o)
1-0 op-pastel (o+p)
1-0 pastel (p/o)
0-1 op-pastel (o+p)
0-1 pastel (p)
1-0 op-pastel (o+p)
1-0 opaline (o/p)
1-0 pastel (p/o)
1-0 wildkleur ( /o/p)
0-1 op-pastel (o+p)
0-1 opaline (o/p)
0-1 pastel (p)
0-1 wildkleur (/p)
1-0 pastel (p/o)
1-0 pastel (p)
0-1 op-pastel (o+p)
0-1 pastel (p)
1-0 pastel (p/o)
1-0 pastel (p)
1-0 wildkleur ( o/p)
1-0 wildkleur (/p)
0-1 op-pastel (o+p)
0-1 opaline (o/p)
0-1 pastel (p)
0-1 wildkleur ( /p)
man 4
1-0 wildkleur
(/o/p)
1-0 op-pastel (o+p)
1-0 opaline (o/p)
1-0 pastel (p/o)
1-0 wildkleur ( /o/p)
0-1 op-pastel (o+p)
0-1 opaline (o/p)
0-1 pastel (p)
0-1 wildkleur ( /p)

1-0 op-pastel (o+p)
1-0 opaline (o/p)
1-0 opaline (o)
1-0 pastel (p/o)
1-0 wildkleur ( /o/p)
1-0 wildkleur ( /o)
0-1 op-pastel ( o+p)
0-1 opaline (o/p)
0-1 opaline (o)
0-1 pastel (p)
0-1 wildkleur ( /p)
0-1 wildkleur (-)
1-0 pastel (p/o)
1-0 pastel (p)
1-0 wildkleur ( /p)
0-1 pastel (p)
0-1 opaline (o/p)
0-1 wildkleur ( /p
)
1-0 pastel (p/o)
1-0 pastel (p)
1-0 wildkleur (/o/p)
1-0 wildkleur ( /p)
1-0 wildkleur (/o)
0-1 op-pastel ( o+p)
0-1 opaline (o/p)
0-1 opaline (o)
0-1 pastel (p)
0-1 wildkleur ( /p)
0-1 wildkleur (-)

Commentaar: In de naam opaline-pastel wordt duidelijk dat de kenmerken van de pastel en de opaline worden gecombineerd. De mutatie factoren die er bij zijn betrokken zijn: M-d (andere distributie van het eumelanine) en M-r (reductie van eumelanine in het gehele verenpak). In het overzicht zien we een heleboel uitkomsten, waaruit af te lezen valt hoe men kan combineren om den stam op te bouwen.

De opaline factor en de pastel factor beïnvloeden beiden de eumelanine afzetting in de veren, maar de mutatie factoren liggen op verschillende chromosomen. De opaline factor op het geslachtschromosoom. De pastel factor op een van de autosomale chromosomen. De oogkleur is rood. Vermijden van oogproblemen is noodzakelijk. Daarom koppelen we geen vogels met rode ogen.

De lichtgele vakken geven de geschikte combinaties aan, de donkergele vakken tonen de beste combinaties. Kans op split moeten we vermijden. Voor ons zelf maar ook voor anderen is dit belangrijk, die op de markt de vogels kopen. Het kost veel tijd en energie om splitten uit te selecteren. In de kruistabel zien we dat de kwantitatieve verhouding tussen opaline-pastel mannen en poppen is 1:2 Dit komt door de geslachtsgebonden vererving van de opaline factor. Gemeten over alle mogelijke paringen.

Er zijn vele jaren nodig om een goede stam opaline-pastel kleurvariëteit op te bouwen. Heel belangrijk is de keuze van de eerste opaline mannen en pastel poppen. Zij bepalen veel eigenschappen van de stam. Belangrijk is bijvoorbeeld de rood pigment factor van de opaline. Intensiteit van kleur en uitbreiding van het rood op de vleugels is erg belangrijk. Maar dit geldt ook bij andere gewenste kleuren.

Afkortingen:

(o) = opaline, ( /o) = split opaline
(p) = pastel, ( /p) = split pastel
( o+p) = opaline-pastel
(-) = wildkleur

Kleur van de vakken:
De donker gele kleur geeft de vakken aan van de beste combinaties, de licht gele kleur de bruikbare combinaties.

index menu

Copyright 2003 Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl

23-12-2003