Kruistabel 63: gezoomd-pastel,

recessief en recessief

ontwikkeling

Paar samenstelling pop 1
0-1 pastel
(p)
man 1
1-0 gezoomd
(g)
1-0( /g/p)
0-1 ( /g/p)

1. Eerste jaar: We combineren een wildkleur gezoomde man met een pastel pop. De reden dat we voor een gezoomde man kiezen, is dat er meer sterk gezoomde mannen dan poppen zijn. We gebruiken een geel pastel pop, zonder rode waas of uitbreiding van het rood in de rugzijde. We krijgen hieruit wildkleur, dubbel split mannen en poppen.

Paar samenstellng pop 1
0-1 gezoomd-pastel
(g+p)
pop 2
0-1 gezoomd
(g/p)
man 1
1-0 gezoomd-pastel
(g+p)
x 1-0 gezoomd-pastel (g+p)
1-0 gezoomd (g/p)
0-1 gezoomd-pastel (g+p)
0-1 gezoomd (g/p)
man 2
1-0 gezoomd
(g/p)
1-0 gezoomd-pastel (g+p)
1-0 gezoomd (g/p)
0-1 gezoomd-pastel (g+p)
0-1 gezoomd (g/p)
x

2. Tweede jaar: We combineren beide dubbel split wildkleuren. Hieruit kweken we de gezoomde-pastel, maar het percentage zal zeer laag zijn. De wildkleur nakweek is niet bruikbaar omdat we de wildkleur dubbel splitten niet kunnen onderscheiden van de rest. We kunnen in principe alle gezoomden en pastellen gebruiken en natuurlijk de gezoomd-pastellen.

Paar samenstellng pop 1
0-1 gezoomd-pastel
(g+p)
pop 2
0-1 gezoomd
(g/p)
man 1
1-0 gezoomd-pastel
(g+p)
x 1-0 gezoomd-pastel (g+p)
1-0 gezoomd (g/p)
0-1 gezoomd-pastel (g+p)
0-1 gezoomd (g/p)
man 2
1-0 gezoomd
(g/p)
1-0 gezoomd-pastel (g+p)
1-0 gezoomd (g/p)
0-1 gezoomd-pastel (g+p)
0-1 gezoomd (g/p)
x

3. Derde jaar: We gebruiken de gezoomd-pastellen en de gezoomden, beiden, poppen en mannen. We kiezen de beste gezoomden, die we hebben, gezoomden met slechts weinig eumelanine in de vleugels. Dit is natuurlijk een ideale situatie. Misschien moeten we onze ambities lager stellen. De gezoomde is niet een eenvoudige kleurvariëteit. De variatie is enorm groot. Maar als we geluk hebben kweken we in het derde jaar voldoende gezoomd-pastel combinaties. Het gele pigment van de pastel en het gele pigment in de gezoomde geeft een diep gele kleur aan deze prachtige variëteit.
Als we een geel gezoomd-pastel willen met een rode waas (de zgn. abrikoos) gebruiken we in plaats van de geel pastel de rood pastel. Hierbij volgen we dezelfde kruistabel. Ik heb geen volledige kruistabel opgenomen waarin alle combinaties worden uitgewerkt omdat de vererving van de gezoomde factor niet volledig helder is. Een overzicht zou een veel te rooskleurig beeld geven. We gebruiken voor de verdere ontwikkeling zo weinig mogelijk splitten voor gezoomd. Liefst helemaal niet.

Afkortingen:
(g+p) = gezoomd-pastel combinatie.
( /g/p) = wildtype split gezoomd, split pastel
( g/p) = gezoomd split pastel
( p/g) = pastel, split gezoomd
( /g) = split gezoomd
( /p) = split pastel
(-) = wildkleur, geen mutatie factoren

index menu

Copyright 2004 Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl

12-08-2004