Kwaliteit

Kwantiteit of kwaliteit

Een gevaar dat de mutatiekweek bedreigt is het feit dat nieuwe kleur varieteiten vaak veel geld kunnen opleveren. De mutatie kweker komt dan in verleiding om kwantiteit belangrijker te vinden dan kwaliteit. Meestal is strenge selectie vereist om een gezonde en goed gekleurde stam op te bouwen. Verdere ontwikkeling van de kleurvariëteit stagneert als kwekers de jongen meteen verkopen. Er vindt dan geen selectie plaats, omdat alleen de kleur telt en er onvoldoende wordt gelet op andere belangrijke eigenschappen. De vogel is koopwaar. Daar moet zeer voorzichtig mee worden omgegaan. De maatregelen voor preventie van ziekten worden zo rigoureus gehandhaafd, dat de vogel in een steriele omgeving niet meer de kans krijgt resistentie tegen ziekten op te bouwen. Eieren worden vaak overgelegd. De poppen kunnen worden uitgeput.

De ontwikkeling van een sterke, goed verervende, goed gekleurde stam is het werk van jaren. Voor de verdere ontwikkeling van kleurvariëteiten moet de kweker geduld hebben en een scherp inzicht in de mogelijkheden van de mutatie. Dikwijls zijn zeven generaties nodig om de kleurvarieteit goed tot ontwikkeling te brengen. Hiervoor is ruimte nodig. Dit bezwaar dat veel ruimte nodig is om een sterke stam tot ontwikkeling te brengen kan worden ondervangen als kwekers samenwerken en elkaar helpen. Op deze wijze kan mutatie ontwikkeling een bijzonder plezierige gezamenlijke hobby zijn.

Selectie en kwaliteitsmanagement. Bij kwaliteit wordt meestal gedacht aan de kwaliteit van de vogels. De mutatiekweker moet scherp selecteren. Goede eigenschappen kunnen worden vastgelegd en slechte eigenschappen moeten worden uitgeschakeld. Het gaat hierbij niet alleen om de kleur van het verenpak. Selectie is nodig om kwaliteit te bereiken.Voor de mutatiekweker geldt dat kwaliteitsmanagement noodzakelijk is.

Zorg en kwaliteitsmanagement. We kunnen nog op een andere manier over kwaliteit spreken. De kweker heeft de verantwoordelijkheid voor de vogels op zich genomen, door ze in een voliere te huisvesten. Dit wil zeggen dat vrije keus van voeding en onderdak niet meer mogelijk zijn. Daarom moet de kweker zeer kritisch zijn op de voeding, preventie van ziekten, huisvesting en verzorging. Dit zijn allemaal aspecten van kwaliteitsmanagement.

Zorg en vogels van goede kwaliteit zijn twee kanten van dezelfde penning. Een goede verzorging brengt kwaliteit.De mutatiekweker heeft ook de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de ontwikkeling van de soort. Vitaliteit, resistentie tegen ziekten, kwaliteit van de veren, broedeigenschappen en andere kenmerken worden gestuurd door de selectie die de kweker toepast. Goede zorg omvat adequate huisvesting, goede voeding, preventie van ziekten. Als het goed is gaan kwaliteit van de verzorging en kwaliteit van de vogels hand in hand.

Toename van variatie Het doel van de mutatie kweek is een bijdrage te leveren aan de genetische variatie. Wat in de natuur gebeurt bij de ontwikkeling van soorten wordt in de avicultuur voortgezet.
Variatie kan toenemen op drie verschillende manieren:
1. Ontstaan van nieuwe alleles, veranderde genen, door punt mutaties.
2. Vermenging van.chromosomen tijdens de bevruchting. Elk jong uit een ouderpaar heeft een uniek genenpakket door het samenkomen van gameten van beide ouders
3. Nieuwe combinaties van chromosomen die tot stand komen door crossing over tijdens de celdeling.

Toeval speelt bij alle drie manieren een zeer grote rol. Selectie, die in de natuur plaats vindt, is er op gericht een zo optimaal genen pakket samen te stellen. Dit wil zeggen, dat erfelijke eigenschappen, die bijdragen tot aanpassing aan het natuurlijk milieu.behouden blijven.
Natuurlijke selectie wordt in de voliere vervangen door selectie op bepaalde kenmerken, bijvoorbeeld de selectie op kleur bij vogels. De mutatiekweker helpt mutaties vast te leggen en te behouden, hij probeert de meiose te sturen, door het samenstellen van broedparen met gewenste eigenschappen.

In deze website heb ik een aantal checklists ontwikkeld. Deze zijn bedoeld als geheugensteun. De voogelliefhebber is altijd bezig de situatie voor zijn vogels te verbeteren. Dit kan door kritisch te kijken naar het eigen management en zich af te vragen: is mijn huisvesting goed, geef ik het geschikte voer dat mijn vogels nodig hebben, draag ik bij tot de gezondheid van mijn vogels door een goede ziekte preventie, weet ik welke ziekten kunnen optreden, ben ik voorbereid op een contact met een dierenarts, waar let ik op bij het aanschaffen van nieuwe vogels. Deze lijsten zijn voor uitbreiding vatbaar. Het ligt niet in mijn bedoeling ze allemaal uit te werken, er is veel te vinden in tijdschriften en internet.

Wel wil ik mijn uitgangspunt duidelijk maken. Dit is de vogel zelf. We moeten weten welke kenmerken zijn van de oorspronkelijk leefomgeving, waar hij was aangepast. Ook moet we wat weten over de kenmerken van het gedrag. Veel van die zaken komen terug in de checklist:verzorging.

De volgende checklists zullen worden gepresenteerd: aankoop, ziekte, preventie, voeding, verzorging in de avicultuur.

index menu

Copyright 2004 Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl

15-11-2004