Lutino Bourke's Parkiet (Y-4)

lutino

Beschrijving: Deze foto's werden gemaakt in de voliere van Hendrikse. Het is een samenstel van twee foto's van dezelfde vogel. De kop is wit met een licht rose waas. De oogstreek is zuiver wit. De neusgaten, snavel en nagels zijn hoorn kleurig. De borst en buik zijn licht rose, net als de onderstaartveren. De vleugels zijn geel. Ook hier is een licht rose waas te zien. De primaire vleugelveren zijn wit. De rug- en vleugeldekveren zijn licht geel. In deze foto is de gele kleur vrij licht. Dit komt omdat de vogel nog vrij jong is, ongeveer vier maanden. Na de eerste jeugdrui zullen de psittacine kleuren intensiever zijn.

Ontwikkeling: De lutino werd geboren in Halsteren (Holland) uit een oud broedpaar in de voliere van Van Riet . Hij verkocht de nieuwe kleurvariëteit en het ouderpaar. De vroege ontwikkeling werd gedaan door Ockemuller en Postma. Het eumelanine in het verenpak is volledig afwezig. Alleen met de elektronen microscoop kunnen er enkele melanine korrels worden gevonden , maar deze zijn niet zichtbaar met het blote oog. De ogen verloren ook het melanine. Omdat het eumelanine verdwenen is komen de kleur pigmenten tot volledige expressie. Deze gele kleurvariëteit heeft veel geel pigment in de veren van de vleugels en de rug. Door het verlies van het donkere pigment kan een juist beeld worden verkregen van het bezit van gele en rode pigmenten. Er is een duidelijke scheiding tussen de rode en gele kleur. De scheidingslijn ligt tussen de nek en de bovenrug. Deze lijn moet scherp zijn afgetekend. Het zou mooi zijn als alle rood pigment verdwenen is uit de rug. Selectie om de rode en gele kleur te intensiveren is mogelijk. Dit zal het contrast tussen geel en rood verder vergroten. Veel lutino's hebben te veel rood in de dekveren van de vleugels en de rug. De ideale lutino is voor mij de lutino met een witte kop, witte vleugelveren en staart en een intensief gele boven- en onderrug en stuit, zonder rose en een diep rood front.

Naamgeving: De naam van deze kleur variëteit is lutino. Luteus (Latijn)=goudgeel. Dus is het een naam betrekking hebbend op de kleur van de vogel, net zoals rose en geel. De lutino is een vogel in de geelreeks. Het tweede deel van de naam is afgeleid van ino. Ino is de naam voor de karakteristiek van het eumelanine. De naam lutino is dus samengesteld uit luteus en ino.

index menu

Copyright 2004 Bob Fregeres

E-mail: fregeres@bourkes-parakeet.nl

20-01-2004