Een nieuwe variëteit ?

Info: Deze Bourke is geboren in een nest van drie, met twee cinnamon jongen. De cinnamn (vroeger isabel genoemd) heeft donkerrode ogen en een lichte opbleking van het verenkleed. De ouders zijn een cinnamon man en een rose opaline pop. De pop heeft een iets afwijkende kleur. Over eventuele splitfactoren is niets bekend.

Vragen: De kweker vraagt zich af:

1. Wat zou een acceptabele verklaring kunnen zijn voor deze kleurvarandering?

2. Zou het een nieuwe variëteit kunnen zijn? Als dit zo is hoe zou deze variëteit kunnen heten? Of is het een variatie op een reeds bekende variëteit?

3. Heeft U zelf wel eens zo'n Bourke gekweekt? Zo ja, uit welk ouderpaar is de vogel gevallen?

Het zou interessant zijn als iemand een goede verklaring zou kunnen geven .Daarom een verzoek aan alle Bourke's kwekers te reageren op E-mail: fregeres@telfort.nl

index menu