Een anonieme Bourke's parkiet

Deze Bourke's parkiet werd gekweekt uit een combinatie van een gezoomde man, die split is voor pastel en een lutino pop die split is voor pastel. Deze combinatie gaf eerder wildkleur mannen en poppen en pastel mannen en poppen. De vragen van de kweker zijn:

1. Hoe is deze kleurverandering te verklaren?

2. Zou het een nieuwe kleurvariëteit kunnen zijn? Zo ja, welke naam zou hij kunnen krijgen? Of is het een variatie op een bekende variëteit? Zo ja, welke?

Ik wil hieraan toevoegen:

3. Is er iemand, die deze variëteit kent door eigen kweek? Zo ja, uit welke ouderpaar is die Bourke geboren?

Om deze vragen te beantwoorden willen we de hulp van de grote groep Bourke's kwekers in binnen- en buitenland inroepen.Het lijkt me een goede puzzel voor de winterdag. Het zou geweldig zijn als iemand een acceptabele verklaring kan geven. U kunt reageren op: info@bourkes-parakeet.nl In een volgende update zal ik suggesties vermelden alsmede de naam van de eigenaar van de Bourke, die te kennen gaf dat zijn naam daarin genoemd mag worden.

Kweker: De kweker van deze Bourke is Hennie Ebbekink (Holland).

Ouders: De vader is een wildkleur gezoomde Bourke, die split is voor pastel. De moeder is een lutino pop, split voor pastel. Uit dit paar werden pastel en wildkleur jongen geboren, evenals deze jonge Bourke.

Beschrijving: Inspectie van het verenpak toont een gering verlies aan bruin eumelanine in de vleugel- en staartveren. Dit betreft de primaire vleugelveren, de grote vleugel- dekveren en de lange staartveren. Beide vlaggen van elke veer verliezen wat eumelanine. Het restant zien we als een soort bruine en blauwe streepjes. Hierdoor lijkt de vleugel lichter dan normaal. De uitval in de blauwe veerdelen betekent niet dat er een verandering in de blauwstructuur van de veren heeft plaats gevonden. Als er geen melanine aanwezig is, kan de blauw structuur niet tot expressie komen. Er is slechts verlies van het eumelanine opgetreden.

Is het een nieuwe mutatie? Het is nog te vroeg om te weten of een nieuwe mutatie deze kleurvariëteit heeft veroorzaakt. We zullen moeten wachten op broed resultaten. Misschien vererft deze variëteit. Misschien ook niet. Als het blijkt dat ook elders gelijk uitziende variëteiten worden vermeld neemt de mogelijkheid dat het inderdaad een mutatie betreft toe. Wat zeker is dat deze variëteit niet frequent voorkomt. Ik heb slects een melding gekregen. Ik kreeg een aantal foto's. Het betreft twee jonge Bourke's met ongeveer dezelfde kenmerken. I respecteer uiteraard het verzoek om naam en verdere informatie niet bekend te maken.

Is het een grijsvleugel? Bij het beantwoorden van deze vraag moeten we onderscheid maken tussen de gewone beschrijvende naam en de mutatie factor. Deze Bourke wordt grijsvleugel genoemd omdat de vleugel grijzer en lichter overkomt dat de normale wildkleur. Maar het kan geen grijsvleugel mutatiefactor zijn. Deze mutatiefactor is opgetreden bij parkieten, die zwart melanine bezitten, zoals grasparkiet en elegant. De grijsfactor tast de blauwstructuur van de baarden aan. Als het een mutatie is, is het een eumelanine mutatie. Er is geen gelijkmatig verlies van eumelanine in vleugel en staart. Het restant van het eumelanine is zichtbaar en veroorzaakt de bestreping. Deze bestreping is blauw en bruin, afhankelijk van de buiten of binnen vlag van de veer. Er is m.i. geen reden om verandering van het eumelanine van bruin naar grijs te veronderstellen.

Behalve de grijsvleugel waren er geen andere suggesties. Zelf heb ik een idee, dat er misschien een verband ist ussen deze nieuwe variëteit en de gezoomde variëteit. Kwekers van deze variëtet weten dat de gezoomde Bourke recessief vererft, maar de regels van een recessieve vererving niet volledig volgt. Zo worden er bijvoorbeeld minder gezoomde jongen geboren dan verwacht zou kunnen worden. Zelf heb ik jaren lang de gezoomden gekweekt. Het is me een keer overkomen dat uit een gezoomde man gepaard aan een volledig onverwante wildkleur pop een gezoomde werd geboren. Ook van anderen heb ik onregelmatigheden in de vererving gehoord. Daarom kwam ik op de veronderstelling dat het bij de wildkleur gezoomde wel eens zou kunnen gaan om twee verschillende mutatie factoren, een recessieve mutatiefactor en een dominante mutatiefactor. Beiden zijn eumelanine mutatie factoren. Deze veronderstelling zou kunnen verklaren dat uit een gezoomde man met een volledig onverwante pop een licht gezoomde vogel geboren kan worden. Dit door de dominante factor. Voor een sterk gezoomde Bourke, waar een massief verlies van eumelanine plaats vindt, zouden dan beide factoren werkzaam zijn, een recessieve en een dominante factor. Deze hypothese zou verder getoetst moeten worden. Momenteel kweek ik geen gezoomde Bourke's meer. Het zou echter interessant zijn ervaringen van andere kweker te horen.

Conclusie: Het is een interessante nieuwe variëtet. We hopen dat deze vererft. We moeten wachten op broedresultaten. Het is geen grijs vleugel mutatie. De reductie van het eumelanine is beperkt en gelocaliseerd in vleugels en staart. Misschien is er een link met de wildkleur gezoomde Bourke. Dit is een veronderstelling, die getoetst zou moeten worden.

Copyright 2006 Bob Fregeres

Email: fregeres@bourkes-parakeet.nl

index menu

18-04-2006